Ogłoszenie

Komunikat

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33776988
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-04-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 242/17/K toczy się postępowanie z wniosku Janiny Ciuby i Tadeusza Maciusika przy uczestnictwie Anny Baster, Zofii Szafarskiej, Doroty Wójcik i Piotra Maciusika o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości położonej w Morawicy (gm. Liszki), składającej się z działki nr 1192 (dawna parcela nr 790/11) o pow. 24 a, objętej księgą wieczystą nr KR1K/00005430/8 i aktem własności ziemi nr 729/413/76. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w tym spadkobierców Błażeja Maciusika i Marii Maciusik, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, jeśli zostanie udowodnione.
33776988
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne