Ogłoszenie

Komunikat

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33777027
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-04-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział I Cywilny toczy się postępowanie w sprawie o sygn. I Ns 614/17/P z wniosku Tadeusza Kuraś przy uczestnictwie Kazimiery Moszczyńskiej, Marii Kuraś, Grzegorza Kuraś, Renaty Marczewskiej, Barbary Gieras i Lucyny Stasik o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym w dniu 18 maja 1978 r. w Krakowie Antonim Bochenku, synu Franciszka i Barbary, urodzonym 17.12.1895 r. w Krakowie, ostatnio zamieszkałym przy ul. Świątnickiej 5/1 w Krakowie. Sąd wzywa spadkobierców - w tym następców prawnych wdowy po zmarłym Antonim Bochenku Stanisławie Stachowicz z domu Osman, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33777027
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne