Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Łomży

podlaskie, Łomża

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33777238
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-04-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W ŁOMŻY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Łomży I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. I Ns 52/18 z wniosku Mieczysława Żebrowskiego o zasiedzenie, dotyczące niezabudowanej nieruchomości składającej się z działki gruntu o nr. 784/1 o łącznej pow. 1,04 ha, położonej w obrębie wsi Kalinowo, gm. Piątnica, woj. podlaskie, powiat łomżyński. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty wskazanej w ogłoszeniu zgłosili się i wykazali swoje prawa własności do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
33777238
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne