Ogłoszenie

Komunikat

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33778256
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-04-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, I Wydział Cywilny informuje, że pod sygnaturą I Ns 731/17/N toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miejskiej Kraków o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Zientarze (Zientara) córce Zygmunta i Heleny, urodzonej 2.08.1928 r. w Krakowie, zmarłej 3.09.2014 r. w Krakowie i ostatnio stale tam zamieszkałej.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych po wyżej wymienionej do zgłoszenia się w tutejszym Sądzie i udowodnienia swoich praw do spadku w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33778256
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne