Ogłoszenie

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Sztumskiej

kujawsko-pomorskie, Grudziądz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33778701
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-04-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
86-300 Grudziądz
Ulica
Sikorskiego 19/23

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Grudziądzu pod sygn. akt I Ns 687/17 toczy się postępowanie z wniosku Kazimierza Pipowskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Sztumskiej, o pow. 0,0159 ha, oznaczonej numerem działki 51/6, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą TO1U/00011702/2.
Posiadaczem powyższej nieruchomości jest obecnie Kazimierz Pipowski. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby zgłosili swoje prawa do nieruchomości w terminie 3 miesięcy, albowiem w innym przypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie na rzecz wnioskodawcy Kazimierza Pipowskiego.
33778701
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne