Ogłoszenie

Ogłoszenia

świętokrzyskie, Staszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33779463
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-04-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-200 Staszów
Ulica
Kościuszki 2

SzczegółyOGŁOSZENIE SĄDOWE
Przed Sądem Rejonowym w Staszowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I Ns 421/17 z wniosku Bronisława Sowińskiego z udziałem Sebastiana Zająca i innych toczy się postępowanie w przedmiocie otwarcia i ogłoszenia testamentu Józefa Zająca oraz o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Zając, zmarłym w dniu 24 grudnia 1997 roku, i Józefie Zającu, zmarłym w dniu 10 października 2014 roku, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Szczeka, gmina Rytwiany.
Sąd wzywa wszystkie zainteresowane osoby, które roszczą sobie jakiekolwiek prawa (spadkobierców), aby w terminie trzech miesięcy - licząc od daty opublikowania ogłoszenia - zgłosiły się w tut. Sądzie i udowodniły zasadność swych roszczeń, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięte w niniejszym postępowaniu.
33779463
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne