Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Dębica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33779536
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-04-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
39-200 Dębica
Ulica
Słoneczna 3

SzczegółyOgłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Dębicy Wydział I Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 454/17 toczy się postępowanie z wniosku Stanisława Bystrek o stwierdzenie nabycia przez niego i Janinę Bystrek na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej z dniem 03.06.2009 r. przez zasiedzenie własności działki nr 1042 o pow. 0,2125 ha i działki nr 1043 o pow. 1,0436 ha położonych w Dębicy, dla której założona jest KW nr RZ1D/00025595/5, gdzie prawo własności ujawnione jest na Ludwikę Holsową, Mariannę Skóra, Józefa Skórę, Annę Skóra, Teofilię Wróbel, Zdzisława Wolskiego, Janinę Bystrek, Władysława Wróbel, Jana Wróbel, Kazimierza Wróbel i Józefa Wróbel.
Dla nieznanych z życia i miejsca pobytu uczestników Ludwiki Holsowej, Marianny Skóra, Józefa Skóry, Anny Skóra, Teofilii Wróbel, Zdzisława Wolskiego, Władysława Wróbel, Kazimierza Wróbel i Józefa Wróbel został ustanowiony kurator w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Dębicy Łukasz Zalasiński.
Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, w szczególności wskazane wyżej, bądź ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do Sądu i udowodniły swoje prawa, w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33779536
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne