Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Dębica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33779548
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-04-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
39-200 Cębica
Ulica
Słoneczna 3

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Dębicy toczy się postępowanie w sprawie I Ns 523/17 z wniosku Marii Tyksińskiej o stwierdzenie nabycia przez uwłaszczenie działki nr 267 o pow. 0,46 ha, położonej we wsi Pustków, gmina Dębica - dla której w prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Dębicy Zbiorze Dokumentów nr 4705 wykazane jest prawo własności w 2/6 częściach na rzecz Marii Tyksińskiej, z d. Kalita, córki Michała i Stanisławy oraz po 1/6 części na rzecz Ignacego Koryckiego syna Michała, Weroniki Koryckiej, Edwarda Muniak i Krystyny Muniak.
W Ewidencji Gruntów jako posiadacz samoistny ujawniona jest Maria Tyksińska, córka Michała.
Wzywa się właścicieli wyżej oznaczonej nieruchomości bądź ich następców prawnych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Dębicy i udowodnili swe prawa, albowiem w przeciwnym wypadku postępowanie będzie się toczyć bez ich udziału.
33779548
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne