Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33780211
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-04-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 540/17, toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Adolfie Bąk.
Wzywa się wszystkich spadkobierców po Adolfie Bąk, ur. 17.10.1937 r., córce Jana i Karoliny, ostatnio zamieszkałej Sokołów Małopolski, zmarłej 6.02.2013 r. w Niechobrzu, aby w terminie 6 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33780211
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne