Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33780139
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-04-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygn. akt I Ns 796/17 toczy się sprawa z wniosku Stanisława Drąg, Jana Drąg, Józefa Drąg z udziałem Pawła Drąg o stwierdzenie zasiedzenia udziałów w nieruchomości - działki gruntowej nr 1078 o pow. 0,53 ha położonej w Trzebusce gm. Sokołów Małopolski, powiat rzeszowski.
Wzywa się do wzięcia w nim udziału właścicieli, ich następców prawnych oraz inne osoby zainteresowane, w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia i wykazania praw do powyższej nieruchomości pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, gdy zostanie ono udowodnione.
33780139
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne