Ogłoszenie

Ogłoszenie Syndyka Masy Upadłości Grill Pol Sylwester Kowalski

lubelskie, Chełm

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33780167
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-04-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GRILL POL SYLWESTER KOWALSKI W UPADŁOŚCI

SzczegółySędzia -komisarz zawiadamia,
iż w toku postępowania upadłościowego Sylwestra Kowalskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Grill Pol w Chełmie ( sygn. akt. IX GUp 82/17) , odbędzie się przetarg ofertowy pisemny nieograniczony, w trybie którego dokonana będzie sprzedaż - budynku magazynowo-produkcyjnego o pow. użytkowej 577.00 m2, posadowionego na działce gruntu nr 627/13 o powierzchni 0,58 ha, wraz z infrastrukturą techniczną położonej w Brzezicach w gminie Piaski, objętej KW nr LU 1I/00133169/1, która zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski przeznaczona jest w części pod Obszar Urządzeń Rolnictwa - zapis planu RM oraz w części pod tereny upraw polowych bez prawa zabudowy - zapis planu RP. Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2018 r. godzina 15.30 do Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych przy ul. K.S. Wyszyńskiego 18,21-040 Świdnik w terminie (biuro Podawcze Sądu lub Sekretariat IX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przy czym liczy się data wpływu oferty do sądu), a posiedzenie w przedmiocie zatwierdzenia przez Sędziego - komisarza wyboru oferty odbędzie się dnia 15 maja 2018 r., godz.9.00 s. XXIV w Sądzie Rejonowym, Lublin - Wschód z siedzibą w Świdniku.
33780167
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne