Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33780170
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-04-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 952/17, toczy się sprawa z wniosku Leszka Nizioł, Lucyny Nizioł z udziałem Stanisławy Matuła, Heleny Kosak, Edwarda Matuła, Franciszka Matuła, Tadeusza Matuła, Genowefy Nizioł, Tadeusza Nizioł o zasiedzenie nieruchomości położonej w Wólce Sokołowskiej gm. Sokołów Małopolski, obręb 0008, oznaczonej jako działka nr 13/1 o powierzchni 0,4682 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, którym przysługuje tytuł prawny, aby w ciągu 3 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawo do ww. nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o zasiedzenie.
33780170
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne