Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33780184
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-04-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygn. akt I Ns 602/17 toczy się sprawa z Gminy Świlcza z udziałem PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. i Łukasza Gotkowskiego o stwierdzenie nabycia prawa własności w drodze zasiedzenia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę położoną w Rudnej Wielkiej, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów jako działki o nr. 940/1 o pow. 0,09 ha, nr. 944/1 o pow. 0,02 ha, nr. 962/3 o pow. 0,12 ha, nr. 1001/2 o pow. 0,24 ha, nr. 934/4 o pow. 0,16 ha.
Wzywa się do wzięcia w nim udziału właścicieli, ich następców prawnych oraz inne osoby zainteresowane w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia i wykazania praw do powyższej nieruchomości pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, gdy zostanie ono udowodnione.
33780184
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne