Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33780197
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-04-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Na mocy art. 510 § 2 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adwokata Piotra Fus, Kancelaria Adwokacka ul. Rymanowska 10/3, 35-083 Rzeszów
celem reprezentowania nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Antoniny Peszkowskiej - w toczącym się postępowaniu o zasiedzenie - w sprawie z wniosku Leszka Perdeusza z udziałem Antoniny Peszkowskiej i Gminy Miasto Rzeszów - sygn. akt I Ns 479/17.
Wniosek i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.
33780197
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne