Ogłoszenie

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku po Marcie Urbańskiej

kujawsko-pomorskie, Włocławek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33780976
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-04-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
Kilińskiego 20

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym we Włocławku toczy się postępowanie oznaczone sygn. akt I Ns 1977/16 z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej "Zazamcze" we Włocławku o stwierdzenie nabycia spadku po Marcie Urbańskiej, córce Kazimierza i Leonardy, urodzonej w dniu 15 września 1947 roku w miejscowości Popławy, zmarłej w dniu 25 lipca 2013 roku we Włocławku, ostatnio na stałe zamieszkałej we Włocławku przy ul. Bajecznej 1/136. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w sprawie, w szczególności potencjalnych spadkobierców Marty Urbańskiej, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swe prawa do spadku po wyżej wymienionym spadkodawcy, w przeciwnym razie Sąd pominie ich w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33780976
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne