Ogłoszenie

Komunikat

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33781510
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-04-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 1091/17 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Janusza Edwarda Wałek o uregulowanie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1417 o pow. 0,06 ha, położonej w miejscowości Krasne, obręb 0001, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, będącą w ostatnim władaniu uczestniczki Anieli Półchłopek.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i wykazali swój interes prawny. W przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi nabycie własności na rzecz Józefa Rzewniś i Zofii Rzewniś (z domu Miś).
33781510
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne