Ogłoszenie

Komunikat

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33781520
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-04-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygn. akt I Ns 977/17 toczy się sprawa z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Rzeszowa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Rzeszowie, oznaczonej jako działka nr 298 obr. 220 o pow. 0,0988 ha, dla której nie jest założona księga wieczysta, a stanowiącej aktualnie drogę dojazdową - wewnętrzną do ul. Spichlerzowej.
Wzywa się do wzięcia w nim udziału właścicieli, ich następców prawnych oraz inne osoby zainteresowane w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia i wykazania praw do powyższej nieruchomości pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, gdy zostanie ono udowodnione.
33781520
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne