Ogłoszenie

Komunikat

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33781527
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-04-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygn. akt I Ns 317/16 toczy się sprawa z wniosku Tomasza Litwina i Wioletty Litwin z udziałem Gminy Trzebownisko o stwierdzenie zasiedzenia części nieruchomości niezabudowanej położonej w Jasionce, gmina Trzebownisko, powiat rzeszowski, która nie posiada księgi wieczystej, o numerze ewid. 3212, na odcinku rozpoczynającym się od strony zachodniej na wysokości granicy pomiędzy działkami o nr. ewid. 3207/3 i 3211 - przez cały przebieg działki nr 3212, w kierunku wschodnim, aż do jej granicy z działką ewid. 3223/1.
Wzywa się do wzięcia w nim udziału właścicieli, ich następców prawnych oraz inne osoby zainteresowane, w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia i wykazania praw do powyższej nieruchomości pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, gdy zostanie ono udowodnione.
33781527
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne