Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców Michała Solarek

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33781121
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-04-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
60-967 Poznań
Ulica
Al. Marcinkowskiego

SzczegółySąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny ogłasza, że w tut. Sądzie w V Wydziale Cywilnym, pod sygn. V Ns 213/17 toczy się postępowanie z wniosku Kredyt Inkaso Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Michale Solarek, synu Feliksa i Hanny Barbary, zmarłym 16 grudnia 2011 roku w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu.
Sąd wzywa spadkobierców Michała Solarek. aby zgłosili się do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, do V Wydziału Cywilnego, do sprawy V Ns 213/17 w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia i udowodnili swe prawa do spadku po wyżej wymienionym, w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku po Michale Solarek.
33781121
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne