Ogłoszenie

Ogłoszenie

mazowieckie, Wołomin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33788962
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-200 Wołomin
Ulica
Prądzyńskiego 3 A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Wołominie, Wydziale Cywilnym, w sprawie I Ns 2050/15 toczy się postępowanie z wniosku Bronisława Humięckiego i Elżbiety Humięckiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 87, położonej w miejscowości Marki gmina Marki powiat wołomiński, obręb 0016, 1-16 o powierzchni 0,3208 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi zbioru dokumentów, ani księgi wieczystej. Sąd wzywa wszystkich współwłaścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców, a także wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia swojego udziału w niniejszej sprawie i wykazania własności, w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, bez ich udziału o ile zostanie ono udowodnione.
33788962
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne