Ogłoszenie

Sprawa o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33789203
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al. Henryka
Osoba kontaktowa
Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie I Wydział Cywilny toczy się pod sygnaturą akt I Ns 474/17 sprawa z wniosku Anny Smółka o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Chrzanowie, powiat chrzanowski, województwo małopolskie, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach:
pb 147, pgr 2120/1 (obie działki obecnie zniosły się do działki ewidencyjnej nr 2120/3 o pow. 0,0324 ha), pgr 2121 obręb Luszowice, objętej wykazem hipotecznym LWH 790 gm. kat. Luszowice, który na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1986 roku utracił moc prawną, w którym to wykazie własność ujawniono na rzecz Stanisława Siaty i Julji z Niemczyków Siatowej po 1/2 części.
Do udziału w sprawie Sąd wzywa zainteresowanych, w tym spadkobierców lub dalszych spadkobierców wymienionych osób.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie i wykazali prawo własności do wymienionej nieruchomości i wskazali adres zamieszkania, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi jej zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33789203
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne