Ogłoszenie

Stwierdzenie nabycia prawa właśności wchodzących w skład gospodarstwa rolnego nieruchomości

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33789224
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
al. Henryka
Osoba kontaktowa
Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Chrzanowie w sprawie objętej sygnaturą akt I Ns 1458/16 toczy się postępowanie z wniosku Mariana Zaliasza z udziałem Stefana Buła, Marcina Sroki, Andrzeja Duszy, Wioletty Sądeckiej, Anny Zaliasz-Dudy, Janiny Gwóźdź, Wacława Skowrona, Jana Tadusa, Pawła Tadusa, Stanisława Malczyka, Renaty Wolarek, Bogusławy Wojtoń, Mirosławy Kubicy, Danuty Głowackiej, Henryki Jarczyk, Małgorzaty Hoffman, Dagmary Zapart, Anny Kasińskiej o stwierdzenie nabycia na mocy ustawy z dnia 21 października 1971 roku o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych prawa własności wchodzących w skład gospodarstwa rolnego nieruchomości stanowiących działki o nr 158/4 i 160/9 położonych w Bolęcinie objętych księgą wieczystą Sądu Rejowego w Chrzanowie KR1C/00031083/3, których własność wpisana jest na rzecz Józefa Buła.
Do udziału w sprawie Sąd wzywa zainteresowanych, w tym spadkobierców lub dalszych spadkobierców Józefa Buła, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i wykazali swe prawa, bowiem w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi nabycie prawa własności w drodze uwłaszczenia, jeżeli zostanie to przez wnioskodawcę udowodnione.
33789224
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne