Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego Lublin - Wschód I Wydział Cywilny

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33789108
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w sprawie I Ns 731/16 toczy się postępowanie z wniosku Małgorzaty Wójcickiej o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie udziałów we własności nieruchomości położonej w Bychawie przy ul. Kwiatkowskiego 19 składającej się z działki oznaczonej ewidencyjnie nr 806 o powierzchni 0,0068 ha, dla której w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nie ma założonej księgi wieczystej ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby zgłosiły się do tutejszego Sądu w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazały swoje prawo do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi jej zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
33789108
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne