Ogłoszenie

Ogłoszenie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33790630
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen. J.Kustronia 4

SzczegółySygn. akt XI Ns 622/17
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w XI Wydziale Cywilnym toczy się sprawa z wniosku Stanisławy Hałoń o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 152/1 o powierzchni 0,57 ha, nr 291 o powierzchni 0,13 ha i nr 292/3 o powierzchni 0,18 ha, położonych w Straszydlu, gminie Lubenia, powiecie rzeszowskim, województwie podkarpackim.
Działka ewidencyjna nr 152/1 powstała ze zmiany oznaczenia działki 1488/1, która (wraz z działką nr 1488/2) powstała ze zmiany oznaczenia pgr 3908/2, objętej zniszczonym Lwh 938 gm. kat. Straszydle.
Działka ewidencyjna nr 291 powstała ze zmiany oznaczenia działki 1506, która z kolei powstała ze zmiany oznaczenia pgr 3845/2, objętej zniszczonym Lwh 938 gm. kat. Straszydle.
Działka ewidencyjna nr 292/3 powstała ze zmiany oznaczenia działki 292/1 powstałej w wyniku podziału działki nr 292, która z kolei powstała ze zmiany oznaczenia działki nr 1504. Działka nr 1504 powstała ze zmiany oznaczenia pgr 3835 i 3836/1 (objętych zniszczonym Lwh 931 gm. kat. Straszydle) i pgr 3839/9 - powstałej w wyniku podziału pgr 3839/5 (objętej zniszczonym Lwh 1245 gm. kat. Straszydle).
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do udziału w sprawie pod rygorem pominięcia ich praw w niniejszym postępowaniu.
33790630
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne