Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomościi.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33791146
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
60-179 Poznań
Ulica
Kamiennogórska 26
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY POZNAŃ-GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU IX WYDZIAŁ CYWI

SzczegółySąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział IX Cywilny ogłasza, że pod sygnaturą akt IX Ns 308/17 prowadzone jest postępowanie z wniosku Doroty Konwickiej przy udziale Marii Palacz i Krystyny Michalak o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości:
a) położonej w Dopiewcu, działka nr 254 o pow. 0.0200 ha, dla której prowadzona była księga wieczysta KW Dopiewiec T I k. 4 oraz
b) położonej w Dopiewcu, działka nr 255 o pow. 0.0100 ha, dla której prowadzona była księga wieczysta KW Dopiewiec T IV k. 76
Według zapisów w KW ostatnimi ujawnionymi współwłaścicielami nieruchomości objętej wnioskiem, przeciwko którym skierowany jest wniosek, są Wincenty i Franciszka Jaszkiewicz. Sąd wzywa zainteresowanych w sprawie, aby w terminie trzech miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, pod rygorem pominięcia ich praw w niniejszym postępowaniu.
33791146
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne