Ogłoszenie

Ogłoszenie

świętokrzyskie, Końskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33790957
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-200 Końskie
Ulica
Odrowąża 5

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Końskich toczy się postępowanie w sprawie I Ns 766/17 z wniosku Eugeniusza Tatarskiego o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w Machorach, gmina Ruda Maleniecka, o powierzchni 0,40 ha, oznaczonej nr. 139, 180/1, 334, 538, 576, nie mającej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów przez zasiedzenie.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności następców prawnych Marianny Tatarskiej, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci, a Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.
33790957
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne