Ogłoszenie

Ogłoszenie

świętokrzyskie, Ostrowiec świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33790968
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Ulica
Kościuszki 1

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 200/18 z wniosku Katarzyny Wieczorek o stwierdzenie nabycia z dniem 4 listopada 1971 roku przez posiadacza samoistnego Waldemara Pikusa, syna Zygmunta i Teodozji, własności nieruchomości położonej w Chmielowie, gmina Bodzechów, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 1036 o powierzchni 0,3500 ha. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i wykazali swoje prawa do wskazanej nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33790968
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne