Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Zdrodowskim.

mazowieckie, Kłodzko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33791072
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
57-300 Kłodzko
Ulica
Boh. Getta 15
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KŁODZKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Kłodzku w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Gminy Polanica-Zdrój o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Zdrodowskim, zmarłym 13 stycznia 2018 r. w Polanicy-Zdroju, ostatnio zamieszkałym w Polanicy-Zdroju, który pozostawił po sobie następujące składniki majątkowe:
- mieszkanie o powierzchni 19,96 m2 położone w Polanicy-Zdroju przy ul. Zwycięzców 9/3, dla którego urządzona jest księga wieczysta nr SW1K/00087614/9 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych oraz udział w nieruchomości gruntowej działce nr 470/3 wynoszący 683/10000 o powierzchni 6,08 m2 oraz udział w nieruchomości gruntowej wynoszący 683/10000 o powierzchni 50,88 m2, dla których to nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr SW1K/00045035/0.
Wzywa się spadkobierców zmarłego Ryszarda Zdrodowskiego, aby w ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swe prawa do spadku po wyżej wymienionym, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33791072
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne