Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Białymstoku II Wydział Cywilny

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33791200
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Białymstoku II Wydziale Cywilnym w sprawie z wniosku Celiny Teresy Jaszczuk o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego dnia 29 marca 2018 roku zapadło postanowienie następującej treści:
postanawia:
zezwolić wnioskodawczyni Celinie Teresie Jaszczuk na złożenie do depozytu sądowego świadczenia w kwocie łącznej 13.000,00 zł (trzynaście tysięcy złotych) - w 26 ratach po 500 zł (pięćset złotych) miesięcznie, poczynając od lutego 2018 r., jako świadczenia z tytułu spłaty udziału przypadającego na rzecz Marzenny Podziewskiej w majątku spadkowym po Helenie Szutko, ustalonej prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 29 grudnia 2017 r., sygn. I Ns 274/17, które to świadczenie ma być wydane:
a) Marzennie Podziewskiej (PESEL: 71091610706) pod warunkiem potwierdzenia swojej tożsamości lub
b) następcom prawnym Marzenny Podziewskiej pod warunkiem wykazania praw do spadku po ww. stosownym dokumentem.
Wzywa się wierzycieli, by w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się ogłoszenia odebrali depozyt.
33791200
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne