Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Lidli Hance Polubiec.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33791292
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
03-813 Warszawa
Ulica
Terespolska 15 a
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA W-WY PRAGI POŁUDNIE II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Wydział II Cywilny pod sygn. akt II Ns 549/17 toczy się postępowanie z wniosku Barbary Radziejewskiej-Gollob o stwierdzenie nabycia spadku po Lili Hance Polubiec, urodzonej dnia 24 grudnia 1941 r. w Lourdes, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy placu Szembeka 6/12, zmarłej w dniu 23 grudnia 2016 r. w Otwocku. W skład spadku wchodzi prawo własności lokalu mieszkalnego nr 91 przy ul. Leśnej 4 w Legionowie. Skład spadku w pozostałym zakresie nie jest znany. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili nabycie spadku po Lili Hance Polubiec, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33791292
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne