Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33791312
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W WARSZAWIE II WYDZIAŁ CYWIL

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie II Wydziale Cywilnym pod sygn. akt II Ns 310/17 toczy się postępowanie z wniosku Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Chomiczówka" w Warszawie z udziałem m.st. Warszawy o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne:
1. nr 54/6 o pow. 0,0430 ha oraz nr 54/4 o pow. 0,0010 ha o łącznej powierzchni 0,0440 ha w obrębie 7-08-07, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr. WA1M/00510512/4,
2. projektową działkę ewidencyjną nr 37/1 o pow. 0,0029 ha w obrębie 7-08-07 opisaną zgodnie z załączonym wstępnym projektem podziału nieruchomości, wydzieloną z działki ewidencyjnej nr 37 o pow. 0,0112 ha w obrębie 7-08-07, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr. WA1M/00359722/2,
3. nr 38/4 i część działki nr 38/3 w granicach istniejącego parkingu w obrębie 7-08-07 wydzielonych z działki nr 38, która miała pow. 0,0116 ha w obrębie 7-08-07, dla których nie jest prowadzona księga wieczysta, znajdujących się przy ul. Bogusławskiego w Warszawie.
33791312
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne