Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości połozonej w Lubartowie.

mazowieckie, Lubartów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33791385
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
21-100 Lubartów
Ulica
Lubelska 57
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W LUBARTOWIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Lubartowie I Wydziałem Cywilnym toczy się w sprawie I Ns 573/16 postępowanie z wniosku aktualnego posiadacza Krzysztofa Gorala o stwierdzenie nabycia przez niego przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Lubartowie przy ulicy Łąkowej 123, obręb 0012 Jacek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 94 o powierzchni 0,1850 ha. W przeszłości przedmiotowa nieruchomość była w posiadaniu Stanisława Pietrzaka. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w sprawie, tj. zwłaszcza właścicieli i następców prawnych właścicieli opisanej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia stawili się do Sądu i wykazali swoje prawa do nieruchomości objętej wnioskiem o zasiedzenie, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33791385
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne