Ogłoszenie

Ogłoszenie

świętokrzyskie, Ostrowiec świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33791826
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Ulica
Kościuszki 1

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 925/17 z wniosku Gminy Starachowice o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Gap, z domu Żytniak, córce Antoniego i Marianny, zmarłej 18 lutego 1968 roku w Miłkowie i tam też mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33791826
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne