Ogłoszenie

Ogłoszenie

świętokrzyskie, Ostrowiec świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33791981
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Ulica
Kościuszki 1

SzczegółyOgłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 1023/17 z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z udziałem Przemysława Różyckiego, o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Władysławie Różyckim, synu Władysława i Haliny, zmarłym w dniu 30 września 2015 r. w Ciechanowie, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Duraczowie, gmina Łagów.
Sąd wzywa spadkobierców Andrzeja Władysława Różyckiego, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33791981
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne