Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód I Wydział Cywilny

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33791663
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
----
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w sprawie INs 1318/17 toczy się postępowanie z wniosku Wojciecha Turskiego o stwierdzenie nabycia własności na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 października 1971 roku o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. nr 27, poz. 250) w drodze uwłaszczenia z dniem 4 listopada 1971 roku własności nieruchomości położonej w miejscowości Ciechanki, gmina Puchaczów, powiat łęczyński, województwo lubelskie składającej się z działki oznaczonej ewidencyjnie nr 233 o powierzchni 0,26 ha, dla której w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nie ma założonej księgi wieczystej, ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby zgłosiły się do tutejszego Sądu w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazały swoje prawo do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi jej uwłaszczenie, o ile zostanie udowodnione.
33791663
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne