Ogłoszenie

Ogłoszenie

świętokrzyskie, Ostrowiec świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33791969
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Ulica
Kościuszki 1

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 61/18 z wniosku Marka Wilczyńskiego o stwierdzenie nabycia spadku m.in. po Janie Rycombel, zmarłym 24 stycznia 1987 roku w Ostrowcu Św. i tam też ostatnio stale zamieszkałym.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33791969
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne