Ogłoszenie

Ogłoszenie

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33792038
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-211 Kielce
Ulica
Wrzosowa 44

SzczegółyOGŁOSZENIE
Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm./
STAROSTA KIELECKI
zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej w miejscowości Zamkowa Wola gm. Łagów przez nieruchomość oznaczoną numerem działki:
- 88/3 położoną w obrębie 0018 Zamkowa Wola gm. Łagów.
Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia do Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, I piętro, pokój 104, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługuje im prawo rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne.
33792038
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne