Ogłoszenie

Ogłoszenie

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33792059
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
25-312 Kielce
Ulica
Warszawska 44

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Kielcach toczy się pod sygnaturą I Ns 247/17 postępowanie z wniosku Mariana Dudzika o stwierdzenie nabycia spadku po Michale Dudziku s. Antoniego i Agnieszki zmarłym 26 marca 1981 r. w Kielcach, Antoninie Dudzik c. Antoniego i Agnieszki zmarłej 31 grudnia 1999 r. w Chęcinach, Stanisławie Dudziku s. Antoniego i Agnieszki zmarłym 23 maja 2014 r. w Górnie, Ewie Pisarczyk z domu Dudzik c. Antoniego i Agnieszki zmarłej 12 stycznia 1996 r. w Woli Kopcowej, Tadeuszu Pisarczyku s. Stanisława i Ewy zmarłym 16 września 2002 r. w Kielcach, Mariannie Zegadło z domu Pisarczyk c. Stanisława i Ewy zmarłej 20 czerwca 2011 r. w Kielcach, Zenonie Zegadło s. Stanisława i Marianny zmarłym 2 maja 1994 r. w Masłowie oraz Zofii Skuzie z domu Pisarczyk c. Stanisława i Ewy zmarłej 11 czerwca 2014 r. w Australii. W skład spadku po zmarłych wchodzą udziały w działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 185 o powierzchni 2,44 ha położonej w Woli Kopcowej na terenie gminy Masłów. Wzywa się wszystkich spadkobierców wyżej wymienionych, aby w terminie 3 miesięcy, licząc od zamieszczenia ogłoszenia, zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, albowiem w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33792059
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne