Ogłoszenie

Ogłoszenie

świętokrzyskie, Ostrowiec świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33792537
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Ulica
Kościuszki 1

SzczegółyOgłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 750/17 z wniosku Nest Bank S.A. w Warszawie, z udziałem Gminy Bodzechów, o stwierdzenie nabycia spadku po Grażynie Marii Pawłowskiej, córce Józefa i Marii, nazwisko rodowe Jakóbczak, zmarłej w dniu 15 listopada 2014 r. w Kielcach, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Bodzechowie. Spadkodawczyni Grażyna Maria Pawłowska pozostawiła majątek w postaci nieruchomości położonej w Bodzechowie przy ul. J. Nalazka 20 oraz dwóch samochodów osobowych.
Sąd wzywa spadkobierców Grażyny Marii Pawłowskiej, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33792537
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne