Ogłoszenie

Informacja o stwierdzeniu nabycia spadku przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w w Zdunach

wielkopolskie, Krotoszyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33793061
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
63-700 Krotoszyn
Ulica
Sienkiewicza

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Krotoszynie I Wydziałem Cywilnym
toczy się pod sygn. akt I Ns 147/17 sprawa z wniosku Zofii Karwik o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Zdunach przy placu ks. Piotra Skargi 15 o powierzchni 1107 m2, oznaczonej numerem działki 1369, dla której Sąd Rejonowy w Krotoszynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Zduny Karta nr 216, gdzie w dziale II ujawnieni są jako właściciele Ludwik Karwik i jego żona Marianna Karwik z domu Mikołajczyk.
Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i udowodnili swe prawa, gdyż może zostać wydane orzeczenie zgodne z wnioskiem, o ile zajdą ku temu ustawowe przesłanki.
33793061
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne