Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ogłoszenie Syndyka Masy Upadłości Sylwestra Dymianiuka

lubelskie, Janów podlaski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33794375
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
YLWESTER DYMIANIUK PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSP. POD NAZWĄ PANORAMA FIRM

SzczegółySyndyk Masy Upadłości Sylwestra Dymianiuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PANORAMA FIRM w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Janowie Podlaskim
ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości :
- Nieruchomości położonej w Janowie Podlaskim przy ul. Brzeskiej 6 (Szkolna 5), nr 424/1 o powierzchni 0,0231 ha zabudowaną budynkiem usługowo handlowym o powierzchni użytkowej 470 m2., księga wieczysta LU1B/00057779/6 - cena wywoławcza - 360 000 zł netto tj. 40% ceny oszacowania
Wadium w wysokości 35 000 zł musi wpłynąć na rachunek bankowy Bank Pekao SA I o/Lublin 36 1240 1503 1111 0010 7031 6770 do dnia 7 czerwca 2018r. do godziny 18:00
Oferty nabycia przedmiotu należy składać z podaniem nazwy oferenta, z zaproponowaną ceną w zamkniętej kopercie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego ul. Budowlana 50 lok 203, 20-469 Lublin.
w terminie do dnia 8.06.2018 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.06.2018r. o godzinie 10:15 w Kancelarii Radcy Prawnego ul. Budowlana 50 lok 203, 20-469 Lublin
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.syndyksprzedaz.ploraz w biurze Syndyka przy ul. Budowlana 50 lok 205 Lublin.
Syndykowi zastrzega się prawo do: swobodnego wyboru oferty, unieważnienia konkursu w całości lub części bez podania przyczyny.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 501 644 787 w godzinach 10-16.
33794375
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne