Ogłoszenie

Prezes Zarządu

śląskie, Gliwice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33798896
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
44-100 Gliwice
Ulica
Bojkowska 22
Osoba kontaktowa
SM Gwarków

SzczegółyRADA NADZORCZA S.M. "GWARKÓW" W GLIWICACH
44 - 100 Gliwice, ul. Bojkowska 22
ogłasza postępowanie konkursowe na stanowisko PREZESA ZARZĄDU
I. Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu oraz warunki, jakie powinien spełnić kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu S.M. "Gwarków" dostępne do pobrania na stronie internetowej S.M. "Gwarków" www.smgwarkow.pl, w zakładce "Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu" oraz w siedzibie Spółdzielni.
II. Kandydaci winni składać zgłoszenia w zamkniętych kopertach na adres: S.M. "Gwarków" ul. Bojkowska 22, 44-100 Gliwice, z dopiskiem "Postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu "(NIE OTWIERAĆ)" w terminie do 12.06.2018r. do godz. 14:00.
Dopuszcza się przesyłanie zgłoszeń listem poleconym na adres Spółdzielni. W przypadku przesłania przez kandydata zgłoszenia pocztą, o dochowaniu terminu decyduje dzień i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółdzielni.
III. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 231-07-09.
33798896
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne