Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonoweg Lublin - Wschód w Lublinie II Wydział Karny

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33799890
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU

SzczegółySąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku II Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie dot. Artura Chwiałkowskiego sygn. akt II K 512/16 (PR Ds. 1088/2015) oskarżonego o czyny z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i in., o terminie rozprawy, która odbędzie się w dniu 7 września 2018 r. o godz. 11.20, sala III w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, w którym pokrzywdzeni mają prawo uczestniczyć.
33799890
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne