Ogłoszenie

Ogłoszenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód Marcina Ciesielczuka

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33799894
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM LUBLIN-WSCHÓD

SzczegółyO B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy SR Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - Marcin Ciesielczuk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 28 czerwca 2018 r. o godz. 13.55 w sali nr XVI Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Wyszyńskiego 18 odbędzie się:
D R U G A L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci:
1. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA, położona w msc. Stara Wieś 101a, gm. Puchaczów (obręb 11 Stara Wieś), dz. nr 42, 43, 44/2, o pow. łącznej 0,43 ha; zabudowana budynkiem mieszkalnym (pow. 256,9 m kw. + 78,3 m kw. podpiwniczenie + 42 m kw. garaż) i użytkowym (pow. użytk. 132,47 m kw.) uzbrojenie terenu: E, W, K, G, T, dojazd asfaltowy, przeznaczenie w MPZP: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Suma oszacowania: 754.772,00 zł Cena wywołania: 503.181,33 zł Rękojmia: 75.477,20 zł
2. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA położona w msc. Stara Wieś, gm. Puchaczów (obręb 11 Stara Wieś), dz. nr 24 i 25 o pow. łącznej 0,09 ha; uzbrojenie terenu (w pasie drogowym): E, W, K, G, T, dojazd asfaltowy, przeznaczenie w MPZP: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Suma oszacowania: 26.109,00 zł Cena wywołania: 17.406,00 zł Rękojmia: 2.610,90 zł
Dla obu nieruchomości prowadzona jest V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód jedna księga wieczysta o nr. LU1I/00111145/7.
Ceny wywoławcze w powyższej licytacji wynoszą dwie trzecie wartości oszacowania. Nabycie licytacyjne następuje w sposób pierwotny, tj. bez żadnych obciążeń.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wyżej wskazanych wysokościach, osobno do każdej z nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, pod rygorem odmowy dopuszczenia do licytacji, przelewem na konto Komornika w banku BGŻ O/Lublin nr: 31 20300045 11100000 01718290 z podaniem danych wpłacającego oraz sygnatury sprawy KM 830/16, gotówką w kasie kancelarii lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w Lublinie przy ul. Krańcowej 113/12 (tel. 81 751-33-33).
33799894
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne