Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Augustowa

podlaskie, Augustów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33801584
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W AUGUSTOWIE

SzczegółyBurmistrz Miasta Augustowa
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 07.06.2018 r. do 28.06.2018 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:
1)grunt o pow. 24 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3351/17 położonej przy ul. Kilińskiego,
2) grunt o pow. 100 m kw stanowiący cześć działki oznaczonej Nr geodez. 2435/1 położonej przy ul. Łaziennej,
3)nieruchomość o pow. 65 m kw stanowiąca działkę oznaczoną Nr geodez. 3534/1 położoną przy ul. Wojska Polskiego,
4) nieruchomość o pow. 86 m kw stanowiąca działkę oznaczoną Nr geodez. 3533/1 położoną przy ul. Wojska Polskiego,
5)grunt o pow. 50 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3091/3 położonej przy ul. W. Raginisa,
6) nieruchomość o pow. 46 m kw stanowiąca działkę oznaczoną Nr geodez. 3423/2 położoną przy ul. Mostowej.
7) nieruchomość o pow. 2757 m kw stanowiąca działkę oznaczoną Nr geodez. 5081/4 położoną w obrębie 7,
8) nieruchomość o pow. 856 m kw stanowiąca działkę oznaczoną Nr geodez. 1540/4 położoną przy ul. Nadrzecznej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie
ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.
33801584
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne