Ogłoszenie

Ogłoszenie Syndyka Masy Upadłości Piotra Szewczyka

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33801898
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
PIOTR SZEWCZYK W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

SzczegółySędzia-komisarz zawiadamia,
iż w toku postępowania upadłościowego Piotra Szewczyka prowadzącego działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą Orientalne Winnice s.c. Kinga Słomczyńska, Piotr Szewczyk w Lublinie (sygn. akt: IX GUp 6/14) został sporządzony i przekazany sędziemu-komisarzowi w dniu 09 marca 2018 roku, ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Piotra Szewczyka prowadzącego działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą Orientalne Winnice s.c. Kinga Słomczyńska, Piotr Szewczyk w Lublinie, który można przeglądać w sekretariacie sądu tut. wydziału (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik) oraz, że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w budynku sądowym i w prasie o zasięgu ogólnopolskim o planie podziału - wnieść przeciwko niemu zarzuty.
33801898
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne