Ogłoszenie

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownik Referatu Planowania i Finansów

lubuskie, Nowogród bobrzański

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33802148
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Słowackiego

SzczegółyBURMISTRZ NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze KIEROWNIK REFERATU PLANOWANIA I FINANSÓW
Więcej informacji na stronie internetowej urzędu: bip.nowogrodbobrz.pl
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "KIEROWNIK REFERATU PLANOWANIA I FINANSÓW " na adres:
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11
66 - 010 Nowogród Bobrzański
lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia
18 czerwca 2018 roku do godz. 16:30, liczy się data wpływu oferty do Urzędu.
33802148
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne