Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowgo w Białymstoku II Wydział Cywilny

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33802777
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Białymstoku II Wydziale Cywilnym w sprawie II Ns 1166/18 z wniosku Gminy Białystok o złożenie do depozytu kwoty 68.212 zł dnia 24 kwietnia 2018 r. zapadło postanowienie następującej treści:
Zezwolić Gminie Białystok na złożenie do depozytu sądowego kwoty 68.212 złotych (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwanaście złotych) na okres 10 lat, tytułem zapłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 40/1 o powierzchni 0,0156 ha, położoną w obrębie 0020 Przemysłowy, m. Białystok, przejętą z mocy prawa na własność Województwa Podlaskiego na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego numer 10/2016 znak: WI.-I.7820.4.4.2016.AS z dnia 29 sierpnia 2016 roku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Ciołkowskiego w Białymstoku na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta wraz z infrastrukturą techniczną, utrzymanej w mocy decyzją Ministra Inwestycji i Rozwoju z 30 marca 2018 r. (znak DLI.II.6621.140.2016.MZ.37) - z zastrzeżeniem, że świadczenie złożone do depozytu sądowego może być wydane osobie fizycznej lub prawnej, która jednoznacznie udowodni przysługiwanie tytułu prawnego względem przejętej nieruchomości.
Wzywa się wierzycieli, by w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się ogłoszenia odebrali depozyt.
33802777
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne