Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Białymstoku II Wydział Cywilny

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33802766
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Białymstoku II Wydziale Cywilnym w sprawie II Ns 1192/18 z wniosku Gminy Białystok o złożenie do depozytu kwoty 10.652,68 zł dnia 24 kwietnia 2018 r. zapadło postanowienie następującej treści:
Zezwolić Gminie Białystok na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10.652,68 złotych (dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt osiem groszy) na okres 10 lat, tytułem zapłaty odszkodowania za udział w 26/224 części w prawie współwłasności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 271 o powierzchni 0,0813 ha, położonej w obrębie 0021 Dojlidy, m. Białystok, przejęty z mocy prawa na własność Województwa Podlaskiego na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego numer 10/2016 znak: WI.-I.7820.4.4.2016.AS z dnia 29 sierpnia 2016 r. o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Ciołkowskiego w Białymstoku na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta wraz z infrastrukturą techniczną, utrzymanej w mocy decyzją Ministra Inwestycji i Rozwoju z 30 marca 2018 r. (znak DLI.II.6621.140.2016.MZ.37) - z zastrzeżeniem, że świadczenie złożone do depozytu sądowego może być wydane osobie fizycznej lub prawnej, która jednoznacznie udowodni przysługiwanie tytułu prawnego względem ww. udziału w przejętej nieruchomości, tj. wykaże następstwo prawne po zmarłej Janinie Kruszewskiej.
Wzywa się wierzycieli, by w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się ogłoszenia odebrali depozyt.
33802766
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne