Ogłoszenie

Ogłoszenie Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiosrstwa Budownictwa Przemysłowego Puławy SA

lubelskie, Puławy

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33802984
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO PUŁAWY S.A. W UPADŁOŚCI

SzczegółyOGŁOSZENIE
Syndyk masy upadłości PBP "PUŁAWY" S.A. w upadłości w Puławach, sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty w jednym pakiecie:
a) lokal mieszkalny oznaczony nr 29 o pow. 51,7 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicznym o pow. 5,75 m2 (oznaczonym nr D-11), położony w budynku przy ul. Jana Olbrachta 118 D w Warszawie posadowionym na nieruchomości objętej księgą wieczystą Nr WA1M/00142013/5, za cenę nie niższą niż 299 818,- zł netto,
b) udział wynoszący 1/43 w częściach lokalu niemieszkalnego-garażu podziemnego znajdującego się w budynku nr 118D przy ul. Jana Olbrachta w Warszawie, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1M/00300360/8, w ramach którego nabywca korzystać będzie z miejsca postojowego nr 22, za cenę nie niższą niż 7 000,- zł netto.
Oferty - z adnotacją na kopercie "OFERTA - PAKIET: LOKAL Nr 29-MIEJSCE POSTOJOWE Nr 22- PBP PUŁAWY" - należy składać do dnia 13 sierpnia 2018r. do godz. 15.00 w biurze syndyka w Lublinie, przy ul. Budowlanej 50 lok. 109, 20-469 Lublin (liczy się data wpływu a nie data nadania). Z Regulaminem sprzedaży oraz szczegółowymi informacjami można zapoznać się w biurze syndyka w dni robocze w godz. 9.00 - 15.00 pod nr tel. 515 476 584, 515 476 638 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: dobrowolska.syndyk@wp.pl. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na sprzedaż na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
33802984
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne